నాలుగేళ్లకు పైగా ఒకే సినిమా

0
23

నాలుగేళ్లకు పైగా ఒకే సినిమా కోసం పనిచేయడమంటే అంత ఈజీ కాదు. అదీ.. ఓ స్టార్‌ హీరోకు! ‘బాహుబలి’ కోసం ప్రభాస్‌ నాలుగేళ్ల పాటు మరో సినిమా చేయకుండా దానికే అంకితమైపోయారు. ‘బాహుబలి’ పాత్ర చేయడంలో ఆయన బాగా అలసిపోయారు. ‘ఇక చాలు’ అని కూడా ఒకానొక క్షణంలో అనుకున్నారు. ‘‘కానీ షూటింగ్‌ పూర్తయ్యాక మాత్రం ‘అరే.. ‘బాహుబలి’ ప్రాజెక్ట్‌ అయిపోయిందా? మళ్లీ ఇలాంటి చేస్తానో.. లేదో..’ అనిపించింది. ఈ సినిమా నా భవిష్యత్తును ఎటు తీసుకుపోతుందో తెలీదు.

LEAVE A REPLY