ఏపీ పాలీసెట్‌-2018 ఫలితాలు టాప్‌ 10 ర్యాంకర్లు వీరే…

0
12

మొదటి ర్యాంక్‌ – చిట్‌నీడి గీతా సౌజన్య(తూర్పుగోదావరి)
మొదటి ర్యాంక్‌- కంకటాల శ్రీహర్ష(తూర్పుగోదావరి)
మొదటి ర్యాంక్‌ -( పిల్లి శ్రీకర్‌ బాబు(పశ్చిమగోదావరి)
నాలుగో ర్యాంక్‌- కేశారపు సూర్య వెంకట్‌(తూర్పుగోదావరి)
ఐదో ర్యాంక్‌- పాకా అఖిల్‌ చంద్‌(పశ్చిమగోదావరి)
ఐదో ర్యాంక్‌- ఆకుల హేమంత్‌( పశ్చిమగోదావరి)
ఐదో ర్యాంక్‌- మట్టా వేద సంహిత్‌(పశ్చిమగోదావరి)
ఎనిమిదో ర్యాంక్‌- కాగడాల రాజా( శ్రీకాకుళం జిల్లా)
ఎనిమిదో ర్యాంక్‌- ఉట్ల సాయి సుస్మితశ్రీ(తూర్పుగోదావరి)
ఎనిమిదో ర్యాంక్‌- చిలుకూరి విష్ణు తేజారెడ్డి(పశ్చిమగోదావరి)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here